10. Apps

10.1. Atlassian Mearketplace

 • Find new apps

 • Manage apps

10.1.1. Licencje pluginów

 • Darmowe

 • Płatne

 • Support

 • Atlassian Verified

10.1.2. Cloud vs. Server

 • Atlassian Connect

 • p2

10.2. Dobre praktyki

 • Kiedy instalować?

 • Czy zgadzać się na wszystkie pluginy?

10.2.1. Stategia update’ów

 • pluginy darmowe

 • pluginy komercyjne

10.3. Pluginy i dane

10.3.1. Wykorzystywane zasoby

 • Pamięć RAM

 • Baza danych

 • System operacyjny

 • Zasoby sieciowe

10.3.2. Baza danych

 • Tabelki

 • Architektura

 • Dirty hacki

10.4. Ciekawe Addony

 • Jira Agile Cards

 • Instalacja dodatkowych języków

10.4.1. Portfolio for Jira

 • Portfolio Permissions

 • Portfolio License

 • Portfolio Hierarchy Configuration

 • Portfolio Dependencies

 • Portfolio vs. Roadmap in Jira Cloud