10. Apps

10.1. Atlassian Mearketplace

 • Find new apps
 • Manage apps

10.1.1. Licencje pluginów

 • Darmowe
 • Płatne
 • Support
 • Atlassian Verified

10.1.2. Cloud vs. Server

 • Atlassian Connect
 • p2

10.2. Dobre praktyki

 • Kiedy instalować?
 • Czy zgadzać się na wszystkie pluginy?

10.2.1. Stategia update’ów

 • pluginy darmowe
 • pluginy komercyjne

10.3. Pluginy i dane

10.3.1. Wykorzystywane zasoby

 • Pamięć RAM
 • Baza danych
 • System operacyjny
 • Zasoby sieciowe

10.3.2. Baza danych

 • Tabelki
 • Architektura
 • Dirty hacki

10.4. Ciekawe Addony

 • Jira Agile Cards
 • Instalacja dodatkowych języków

10.4.1. Portfolio for Jira

 • Portfolio Permissions
 • Portfolio License
 • Portfolio Hierarchy Configuration
 • Portfolio Dependencies
 • Portfolio vs. Roadmap in Jira Cloud