6. Fields

6.1. Custom Fields

 • Dobre praktyki
 • Ile?
 • Konsekwencje
 • CF w bazie dancyh
 • Javascript w opisie (nie używać)

6.2. Field Configuration

6.3. Field Configuration Schemes

6.4. Assignments

6.4.1. Custom Field

 1. Stwórz Custom Field “People Assigned”:

  • W polu mamy mieć możliwość przypisywania wielu użytkowników do zadania
  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Stwórz filtr który wyszuka zadania w których jesteś wymieniony w tym Custom Field
  • Na podstawie filtru stwórz tablicę Kanban, z zadaniami które są do Ciebie przypisane w tym Custom Fieldzie
  • Pole ma wyświetlać się w widoku Backlog w kolumnie po prawej stronie
  • Podpowiedź: typ User Picker (Multiple Users)
 2. Stwórz Custom Field “Team Assigned”:

  • Dodaj 4 zespoły: Team A, Team B, Team C, Team D
  • Można wybrać więcej niż jeden zespół
  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Pole ma być wymagane przy tworzeniu nowego zadania
  • Podpowiedź: typ Checkbox
 3. Stwórz Custom Field “Manhours”:

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie
  • Stwórz nowy board do projektu z estymacją w Manhours
  • Stwórz filtr, który wyciągnie wszystkie zadania z projektu
  • Na filtrze mają być kolumny: Key, Summary, Original Time Estimate, Manhours, Status
  • Podpowiedź: typ Number