6. Fields

6.1. Custom Fields

 • Dobre praktyki

 • Ile?

 • Konsekwencje

 • CF w bazie dancyh

 • Javascript w opisie (nie używać)

6.2. Field Configuration

6.3. Field Configuration Schemes

6.4. Assignments

6.4.1. Custom Field

 1. Stwórz Custom Field “People Assigned”:

  • W polu mamy mieć możliwość przypisywania wielu użytkowników do zadania

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Stwórz filtr który wyszuka zadania w których jesteś wymieniony w tym Custom Field

  • Na podstawie filtru stwórz tablicę Kanban, z zadaniami które są do Ciebie przypisane w tym Custom Fieldzie

  • Pole ma wyświetlać się w widoku Backlog w kolumnie po prawej stronie

  • Podpowiedź: typ User Picker (Multiple Users)

 2. Stwórz Custom Field “Team Assigned”:

  • Dodaj 4 zespoły: Team A, Team B, Team C, Team D

  • Można wybrać więcej niż jeden zespół

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Pole ma być wymagane przy tworzeniu nowego zadania

  • Podpowiedź: typ Checkbox

 3. Stwórz Custom Field “Manhours”:

  • Pole dodaj ekranu dla zadań w projekcie

  • Stwórz nowy board do projektu z estymacją w Manhours

  • Stwórz filtr, który wyciągnie wszystkie zadania z projektu

  • Na filtrze mają być kolumny: Key, Summary, Original Time Estimate, Manhours, Status

  • Podpowiedź: typ Number