8. Issue Attributes

8.1. Statuses

8.1.1. Good practises

 • Ile statusów w Workflow?
 • Jakie nazwy statusów?
 • Statusy ciągnące
 • Ile statusów w Jirze?
 • Jak to jest w wersji Cloud?

8.1.2. Proponowane nazwy

 • Code Review
 • Manual Testing
 • PO Accept?

8.1.3. Status Category

 • To Do
 • In Progress
 • Done

8.1.4. Terminal Statuses

 • Closed vs Resolved vs Done

8.2. Resolutions

8.3. Priorities

 • Ile?

8.3.1. Jakie nazwy?

 • Lower, Low, Medium, High, Highest
 • Low, Medium, High, Highest, Blocker
 • Urgent, Important, Standard
 • MoSCoW (Must, Should, Could)
 • Important, Normal
 • Expedite, Standard
 • Top, Normal, Bottom
 • Important, Normal, Somday/Maybe
 • DEFCON-1, DEFCON-2, DEFCON-3

8.4. Issue security schemes

 • Konfigurowaniee widoku per zadanie

8.5. Notification schemes

 • Dodawanie powiadomień
 • Konfiguracja

8.6. Permission schemes

 • Role projektowe
 • Grupy vs. Role
 • Grupy w AD
 • Global Permissions

8.7. Assignments

8.7.1. Priorytety

 1. Zmień priorytety na MoSCoW, zmień ikony i kolory (czerwony, zielony, szary)

8.7.2. Role

 1. Dodaj rolę “Scrum Master”
 2. Dodaj do roli w projekcie użytkownika z JIRY
 3. Zmień w Permission scheme, aby tylko Scrum Master mógł otwierać i zamykać sprinty