2. License

2.1. Cloud vs. Server

  • Dokumentacja [1]
  • Jira Core vs. Software vs. Service Desk

2.2. Poziomy licencji

  • Ilość użytkowników
  • Evaluation license

2.3. Okres licencji

  • Długość trwania licencji
  • Co po zakończeniu okresu?
  • Zarządzanie licencjami