5. Screens

5.1. Screens

  • Definiowanie

  • Podłączanie do workflow

  • Przypisywanie custom fields

  • Jak dodać sreen do statusu w workflow?

5.2. Screen Schemes

  • Screen dla edycji

  • Screen dla view

  • Rozróżnienie screenów jest deprecated

5.3. Issue Type Screen Scheme