5. Screens

5.1. Screens

  • Definiowanie
  • Podłączanie do workflow
  • Przypisywanie custom fields
  • Jak dodać sreen do statusu w workflow?

5.2. Screen Schemes

  • Screen dla edycji
  • Screen dla view
  • Rozróżnienie screenów jest deprecated

5.3. Issue Type Screen Scheme