8. Jira Software (Agile)

8.1. Project Management

 • Prowadzenie projektów

 • Kanban

 • Scrum

 • Portfolio

 • Scrum + Kanban

8.2. Artifacts

 • Backlog

 • Sprintlog

 • Task board

 • Units:

  • Story Points

  • Business Value

8.3. Epic

 • Brak worków (np. Poprawki błędów)

 • Doważalne (określone w czasie, mają datę początku i końca)

 • Dobre praktyki:

  • Due Date

  • Start Date

  • Assignee

 • Doważalne

 • optymalna długość

 • kategoryzowanie

 • timeline i roadmapa

 • planowanie kwartalne

 • przypisywanie epikow do wersji

 • board epików

 • Business Value epików

8.4. Estimation

8.5. Metrics

 • Velocity

 • Capacity

 • Maturity

8.6. Planning and Refinement

 • Estimation

 • How big your tasks should be?

 • Estimation support systems

 • Sprint goal

 • Acceptance Criteria

 • Definition of Done

 • Time Tracking

8.7. Dobre praktyki

 • Kryteria akceptacyjne

 • INFO

 • BEFORE

 • TODO

 • AFTER

 • używanie (/) i (x)

8.8. Board

 • Scrum vs. Kanban

  • Scrum -> Rozwój (Story)

  • Kanban -> Utrzymanie (Task)

  • Praca w Scrum i Kanban jednocześnie

  • Konstytucja zespołu i dobre praktyki

 • Board vs. Project

  • Board z wielu projektów

  • Board z części jednego projektu

  • Board dla Projektu

  • Wiele boardów do jednego projektu (różne estymaty)

  • Wiele projektów czy wiele boardów (np. po komponentach)?

 • Sprinty:

  • Wielkość (ilość zadań, capacity chart)

  • Długość (tydzień)

  • Konwencja nazewnicza (YYYY-MM week W) (2017-03 week 2, 2017-03 week 3)

 • Uprawnienia

 • Konfiguracja

 • Kolumny

  • Column Constraint (max, min)

  • Dodawanie i usuwanie kolumn

  • Wiele statusów w jednej kolumnie

  • Statusy ciągnące pracę

 • Swimlines

  • wg. priorytetów

  • wg. wersji

 • Quick Filters

 • Card Colors

 • Card Layout

  • Backlog

  • Active Sprint

  • Days in Column

 • Estimation

  • Original Estimate + Remaining Estimate and Time Spent

  • Story Points

  • Business Value

  • Issue Count

 • Working Days

 • Issue Detail View

 • Portfolio na bazie Kanbana

 • Scope Changes

 • Otwieranie i zamykanie sprintów

 • Auto assign

 • Flagowanie zadań

 • Quick Filters dla Daily

8.9. Charts

 • Burn-down Chart

 • Burn-up Chart

 • Control Chart

 • Cumulative Flow Diagram

 • Epic Burndown

 • Epic Report

 • Release Burndown

 • Sprint Report

 • Velocity Chart

 • Version Report

 • Version Burndown

 • Refine Reports

8.10. Kanban

 • What’s Kanban?

 • Pull system

 • JIT

 • Context switching

 • Kanban Board

 • Improvement:

  • Muda

  • Jidoka

  • Kaizen

  • Bottlenecks

  • Metrics

  • Lean

 • Workflow:

  • Columns

  • Swimlanes

  • Expedite

  • Priority

  • SLA

8.11. Assignments

8.11.1. Board

 1. Stwórz Board dla zadań rozwojowych (Story, Bug):

  • Dodaj kolumnę In Test oraz In Review wraz z odpowiadającymi im statusami

  • Dodaj status Won't Do, który będzie w kolumnie Done jednocześnie ze statusem Done

  • Stwórz Quick Filter Daily:

   • zadania są w trakcie wykonywania

   • zaktualizowane w ciągu ostatniego dnia

   • lub mają flagę

  • Stwórz wersję board z Estymacją Time Estimate

  • Stwórz wersję board z Estymacją w Story Points

 2. Stwórz Board dla zadań utrzymaniowych (Task)

  • Kolumny: To Do, In Progress Blocked, Done

  • Dodaj status Won't Do, który będzie w kolumnie Done jednocześnie ze statusem Done

 3. Stwórz board Kanban z Epikami:

  • Stwórz swimline dla kwartałów

  • Określ aby w kolumnie “In Progress” mogły być maksymalnie 3 Epiku

 4. Stwórz board zadań przypisanych do Ciebie:

  • zadania mogą być w dowolnym projekcie

  • board ma być publiczny

8.11.2. Backlog i Estymacja

 • Stwórz epiki

  • Logowanie

  • Panel administracyjny

 • oszacuj zadania używając Story Points i skali S,M,L (Small: 1, Medium: 2, Large: 3)

 • Zadanie wyestymuj na 4h

 • Zaloguj 1h 30m do zadania i ustaw remaining na 3h

8.11.3. Wersje

 • Stwórz wersje

  • 2019-01 (rozpoczęcie: 1 styczeń 2019; zakończenie: 31 styczeń 2019)

  • 2019-02 (rozpoczęcie: 1 luty 2019; zakończenie: 28 luty 2019)

  • 2019-03 (rozpoczęcie: 1 marzec 2019; zakończenie: 31 marzec 2019)

 • Zadania przydziel do wersji

8.11.4. Sprinty

 • Stwórz Sprinty

  • 2019-01 week 1 (ma 4 Story Points)

  • 2019-01 week 2 (ma 10 Story Points)

  • 2019-01 week 3 (ma 8 Story Points)

  • 2019-01 week 4 (ma 10 Story Points)

  • 2019-02 week 5 (ma 8 Story Points)

 • Wystartuj sprint 2019-01 week 1

  • Data rozpoczęcia 1 styczeń 2019, 9:00

  • Data zakończenia 7 styczeń 2017, 9:00

 • Przenieś dwa zadania do “In progress”

 • Przenieś jedno zadanie do “Done”

 • Zamknij sprint

 • Zadania które nie zostały zakończone w sprincie niech spadną do następnego tygodnia

  • Co się dzieje z otwartymi zadaniami?

  • Co się dzieje z zamkniętymi zadaniami?

  • Co się dzieje z zamkniętymi subtaskami, ale otwartym zadaniem?

  • Co się dzieje z otwartymi subtaskami ale zamkniętym zadaniem?

 • Zobacz raporty