4. Issues

4.1. Issue Types

 • Bug
 • Task
 • User Story
 • Epic
 • Sub-task

4.2. Issue Fields

 • Components

  • Component Leaders
 • Lables

 • Links

 • Assignee

 • Reporter

4.3. Custom Fields

 • kilka - kilkanaście
 • Team Assigned
 • Start Date (and Due Date)

4.4. Versions

 • Roadmap
 • Releases (with Bamboo)
 • Konwencja nazewnicza YYYY-MM (2017-01, 2017-02, 2017-03)
 • Time Tracking Report by Version
 • affectsVersion vs. fixVersion

4.5. Priorities

 • Lower, Low, Medium, High, Highest
 • Low, Medium, High, Highest, Blocker
 • Urgent, Important, Standard
 • MoSCoW (Must, Should, Could)
 • Important, Normal
 • Expedite, Standard
 • Top, Normal, Bottom
 • Important, Normal, Somday/Maybe
 • DEFCON-1, DEFCON-2, DEFCON-3

4.6. Statusy

 • To Do
 • In Progress
 • Done
 • In Review
 • Waiting / Blocked
 • In Test

4.7. Resolutions

 • Fixed
 • Won’t Fix
 • Duplicate
 • Cannot Reproduce
 • Incomplete
 • [Jira Agile] -> Done

4.8. Issue Actions

 • Workflow Actions (Open, In Progress, Done)

 • Voting

 • Watching

 • Add Atachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete (kiedy?)

 • Log Work

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

  • Mentions
  • Rich Text Editing
  • Tworzenie tabelek
  • Używanie formatowania

4.9. Time Reporting

 • Original Time Estimate
 • Remaining Time
 • Log Work
 • Reports

4.10. Assignments

4.10.1. Tworzenie issues

 1. Ustaw ekran tworzenia zadania

  • Issue Type
  • Summary
  • Description
  • Priority
  • Attachment
  • Linked Issues
  • Assignee
  • Time Tracking
 2. Załóż zadanie w projekcie

 3. Do zadania dodaj załącznik

  • obrazek PNG lub JEPG
  • archiwum .zip z przynajmniej dwoma plikami tekstowymi
 4. Zmień priorytet na Highest

 5. Zmień Issue Type na Task

 6. Powiąż dwa zadania linkami jako “is blocked by”/”blocks”

 7. Sklonuj zadanie

  • z attachmentami
  • ze sprintem
 8. Zadanie ma mieć trzy sub-taski

  • status pierwszego: To Do
  • status drugiego: In Progress
  • status trzeciego: Done
  • wyceń każde z zadań na 10m
 9. Przenieś zadanie z projektu do innego projektu

  • nie wysyłaj informacji mailem o zmianach