4. Issues

4.1. Issue Types

 • Bug

 • Task

 • User Story

 • Epic

 • Sub-task

4.2. Issue Fields

 • Components

  • Component Leaders

 • Lables

 • Links

 • Assignee

 • Reporter

4.3. Custom Fields

 • kilka - kilkanaście

 • Team Assigned

 • Start Date (and Due Date)

4.4. Versions

 • Roadmap

 • Releases (with Bamboo)

 • Konwencja nazewnicza YYYY-MM (2017-01, 2017-02, 2017-03)

 • Time Tracking Report by Version

 • affectsVersion vs. fixVersion

4.5. Priorities

 • Lower, Low, Medium, High, Highest

 • Low, Medium, High, Highest, Blocker

 • Urgent, Important, Standard

 • MoSCoW (Must, Should, Could)

 • Important, Normal

 • Expedite, Standard

 • Top, Normal, Bottom

 • Important, Normal, Somday/Maybe

 • DEFCON-1, DEFCON-2, DEFCON-3

4.6. Statusy

 • To Do

 • In Progress

 • Done

 • In Review

 • Waiting / Blocked

 • In Test

4.7. Resolutions

 • Fixed

 • Won’t Fix

 • Duplicate

 • Cannot Reproduce

 • Incomplete

 • [Jira Agile] -> Done

4.8. Issue Actions

 • Workflow Actions (Open, In Progress, Done)

 • Voting

 • Watching

 • Add Atachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete (kiedy?)

 • Log Work

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

  • Mentions

  • Rich Text Editing

  • Tworzenie tabelek

  • Używanie formatowania

4.9. Time Reporting

 • Original Time Estimate

 • Remaining Time

 • Log Work

 • Reports

4.10. Assignments

4.10.1. Tworzenie issues

 1. Ustaw ekran tworzenia zadania

  • Issue Type

  • Summary

  • Description

  • Priority

  • Attachment

  • Linked Issues

  • Assignee

  • Time Tracking

 2. Załóż zadanie w projekcie

 3. Do zadania dodaj załącznik

  • obrazek PNG lub JEPG

  • archiwum .zip z przynajmniej dwoma plikami tekstowymi

 4. Zmień priorytet na Highest

 5. Zmień Issue Type na Task

 6. Powiąż dwa zadania linkami jako “is blocked by”/”blocks”

 7. Sklonuj zadanie

  • z attachmentami

  • ze sprintem

 8. Zadanie ma mieć trzy sub-taski

  • status pierwszego: To Do

  • status drugiego: In Progress

  • status trzeciego: Done

  • wyceń każde z zadań na 10m

 9. Przenieś zadanie z projektu do innego projektu

  • nie wysyłaj informacji mailem o zmianach