6. Issue Actions

6.1. Statusy

 • To Do

 • In Progress

 • Done

 • In Review

 • Waiting / Blocked

 • In Test

6.2. Resolutions

 • Done

 • Won’t Do

 • Duplicate

 • Cannot Reproduce

6.3. Issue Actions

 • Workflow Actions (Open, In Progress, Done)

 • Voting

 • Watching

 • Add Attachments

 • Clone

 • Move

 • Create subtask

 • Delete

 • Keyboard Shortcuts

 • Comment

  • Mentions

  • Rich Text Editing

  • Tworzenie tabelek

  • Używanie formatowania

6.4. Time Reporting

 • Log Work

 • Original Time Estimate

 • Remaining Time

 • Log Work

 • Reports

../_images/jira-report-timetracking-1.png
../_images/jira-report-timetracking-2.png
../_images/jira-report-timetracking-3.png

6.5. Demonstration

 • Add issue attachment

 • Log work

 • Clone issue

 • Move issue

6.6. Assignments

6.6.1. Issue Actions Attachment

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Edytuj zadanie One

 3. Do zadania dodaj załączniki: obrazek image.png oraz archiwum archive.zip z dwoma plikami tekstowymi

 4. Zwróć uwagę, że aby dodawać załączniki do Jiry, ich obsługa musi być włączona w panelu administracyjnym

6.6.2. Issue Actions Log Work

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Wybierz dowolne zadanie i otwórz szczegóły zadania na nowej zakładce w przeglądarce

 3. Wybierz z menu trzech kropek ... (u góry) -> Log Work

 4. Alternatywnie po wybraniu zadania klikasz skrót klawiszowy kropka . -> Log Work

6.6.3. Issue Actions Clone

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Sklonuj zadanie One

 3. Nowe zadanie nazwij Ten

6.6.4. Issue Actions Move

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Backlog (w menu po lewej stronie)

 2. Wybierz zadanie Ten

 3. Z karty zadania po prawej stronie wybierz menu trzy kropki (po prawej u góry)

 4. Z menu wybierz More Actions -> wpisz Move

 5. Przenieś zadanie do projektu SCRUM