5. Project Configure

5.1. Rationale

 • Issue Collector

5.2. Project Configuration

 • Versions

 • Components

 • Users and Roles

 • Application Links

5.3. Demonstration

 • Go to project settings

 • Change project avatar

 • Change project name

 • Add project component (mention Default assignee problem)

 • Add user to role

 • Add field to issue (mention switching to Field tab)

 • Add tab to issue fields

5.4. Assignments

5.4.1. Project Configure Details

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Zakładka Details -> zmień awatar swojego projektu na rakietę

 3. Zakładka Details -> zmień nazwę swojego projektu na Imię N. (z kropką na końcu)

5.4.2. Project Configure Components

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Components

 3. Dodaj: Frontend, Backend, Database

 4. Aby przycisk Add stał się aktywny musisz:

  • dodać komponent należy wpisać jego nazwę (w polu po lewej)

  • z ostatniej listy rozwijanej (po prawej przy zaraz koło przycisku add) wybrać jedną z opcji np. Unassigned

5.4.3. Project Configure Roles

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Users and roles

 3. Dodaj siebie do roli Administrators

 4. Dodaj użytkownika admin do roli Developers

5.4.4. Project Configure Fields

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Issue Types

 3. Wybierz Task, a następnie w prawym górnym rogu wybierz przycisk Fields -> dodaj pole Due Date, usuń pole Labels

 4. Wybierz Story, a następnie w prawym górnym rogu wybierz przycisk Fields -> dodaj nową zakładkę Estimate , dodaj na niej pole Time Tracking oraz Story Points; pasek z zakładkami jest u góry tam gdzie jest Field Tab i ikonka ołówka; nową zakładkę dodaje się poprzez kliknięcie na znak (+)

 5. Zwróć uwagę, że ta zakładka Estimate, która stworzyłeś/aś pojawiła się w prawie każdym Issue Type (poza Bug)