6. Project Versions

6.1. Versions

 • Semantic Versioning:

  • major.minor.bugfix (1.0.0, 1.0.1, 1.1.0. 2.0.0)

 • Convention:

  • YYYY-MM - 2000-01, 2000-02, 2000-03

  • YYYY-QX - 2000-Q1, 2000-Q2, 2000-Q3, 2000-Q4

  • YYYY - 2000, 2001, 2002, 2003

 • Roadmap

 • Releases (with Bamboo)

 • Time Tracking Report by Version

../_images/scrum-capacity-backlog.png
../_images/jira-release-versions.png
../_images/jira-release-overview.png

6.2. Demonstration

 • Add versions

 • Change version start and end date

 • Reorder versions

6.3. Assignments

6.3.1. Project Versions Add

 1. Z menu u góry wybierz Projects -> Twój Projekt -> Project Settings (przycisk koła zębatego w menu po lewej na samym dole)

 2. Przejdź na zakładkę Versions

 3. Dodając wersje w tym zadaniu nie musisz ustawiać dat rozpoczęcia i zakończenia

 4. Dla uproszczenia w zadaniach, a później w JQL i filtrach będę stosował konwencję z rokiem 2000

 5. Możesz dodać wersje z dzisiejszą datą (rokiem), ale w kolejnych zadaniach pamiętaj, żeby podmieniać na swoje nazwy

 6. Dodaj: 2000-Q2, 2000-Q3

 7. Dodaj: 2001, 2002